Học bổng du học Singapore trường Học viện Auston

Học viện Auston cung cấp chương trình học bổng dành cho sinh viên Việt Nam đang có ý định đi du học Singapore từ ngày 09/03/2016 đến ngày 04/04/2016 như sau:

  • Phí đăng kí: giảm $214 cho tất cả sinh viên. Sinh viên chỉ cần đóng  $267.5
  • Học bổng du học singapore tại học viện Auston
    • Cao đắng nâng cao: SGD$1,929
    • Năm cuối cử nhân QTKD: SGD$1850, CNTT: SGD$2,000
    • Thạc sĩ Quản lý dự án: SGD $ 4,731

Bảng học phí trước miễn giảm và sau miễn giảm:

Khóa học

Học phí TRƯỚC miễn giảm (Bao gồm GST)

Học phí SAU miễn giảm (Bao gồm GST)

Cao đẳng nâng cao $ 15,729 $ 13,800
Cử nhân năm cuối QTKD $ 16,050 $ 14,200
Cử nhân năm cuối Mạng Máy Tính $ 19,900 $ 17,900
Thạc sĩ Quản lí dự án* $ 24,931 $ 20,200

*Thạc sĩ Quản lí dự án: Học bổng sẽ được trừ vào 1 level English, phần còn lại trừ vào học phí khóa Thạc sĩ. Nếu sv học trực tiếp khóa Thạc sĩ thì học bổng trừ toán bộ vào khóa thạc sĩ.

Bấm xem thêm thông tin du học Singapore và các trường tại singapore

dang-ky-tu-van-du-hoc-singapore-mien-phi